FTM_71744.jpg

АДВОКАТ ЂОРЂЕ Р. МРВОШЕВИЋ


Адреса канцеларије: Шпанских бораца 22д, 11070 Нови Београд, Србија 
Адреса за пријем поште: Антифашистичке борбе 10, 11173 Нови Београд, Србија 
Сајт: www.mrvosevic.rs
Електронска пошта: djordje.mrvosevic@gmail.com

Телефон: +381116906954     
Мобилни: +381642475520

Ђорђе Мрвошевић је рођен 14. Новембра 1988. године, у Београду. Основне студије на Правном факултету Универзитета у Београду, као редован студент, завршио је у јануару 2014. године и стекао звање „дипломирани правник“.На Правном факултету Универзитета у Београду, школске 2014/2015. године, уписује мастер академске студије права, Јавно-правни модул, под-модул Управно-правни, које је завршио у јулу 2016. године, одбраном мастер рада на тему: „Унапређење законодавног процеса у Републици Србији“ са највишом оценом и на тај начин стекао звање „мастер правник“. У међувремену, у јуну месецу 2015. године, одлази у Канаду на Институт за енглески језик „Canadian as a Second Language Institute“ у Ванкуверу, који успешно завршава са стеченом дипломом C1 (ADVANCED).У априлу 2017. године, положио је правосудни испит и стекао звање „мастер правник са положеним правосудним испитом“. Исте године положио је и адвокатски испит, након чега се уписао у Адвокатску комору Београда као адвокат и основао адвокатску канцеларију „Мрвошевић“.Од априла 2017. године, ангажован је од стране организације цивилног друштва „Групе 484“, преко пројекта Међународне организације „Save the children“,у својству правника, а затим и адвоката за пружање бесплатне правне помоћи мигрантима и тражиоцима азила. Решењем Министарства државне управе и локалне самоуправе од 13.09.2019. године, постаје члан Посебне радне групе за израду текста Нацрта акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године.Решењем Државне управе и локалне самоуправе од 26.10.2018. године, постаје члан Међуминистарске пројектне групе за стручне послове у координицаији и праћењу процеса спровођења Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године.Адвокастка канцеларија Мрвошевић бави се пружањем правне помоћи, саветовањем (правни консалтинг) и заступањем домаћих и страних физичких и правних лица на територији Републике Србије пред свим судовима, органима управе, јавним предузећима, организацијама и другим органима у поступцима који се односе на: Грађанско право, Привредно право, Кривично право, Прекршајно право, Управно право, Право интелектуалне својине и Интернет право.Када је у питању Право интелектуалне својине, Адвокатска канцеларија Мрвошевић, бави се заступањем у поступцима поводом заштите ауторског права (књижевних, научних, стручних и уметничких дела) и сродних права (право интерпретатора, право првог издавача слободног дела, права произвођача фонограма, видеограма, емисија, база података и право издавача штампаних издања као права сродна ауторском праву). Такође, наш правни тим нуди свеобухватно саветовање и заступање у поступцима домаће и међународне регистрације права интелектуалне својине (пре свега ауторских дела), затим посредује и врши израду свих врста докумената у вези са правима интелектуалне својине и врши праћење домаћих и међународних база података о регистрованим правима интелектуалне својине (WIPO, EUIPO, националне базе и сл.).Када је у питању Прекршајно право, Адвокатска канцеларија Мрвошевић има богато искуство у заступању физичких и правних лица у поступцима пред Прекршајним судовима (у вези са саобраћајним и привредним прекршајима), као и у заступању физичких лица у поступцима који се воде пред Тужилаштвом и Кривичним судовима. 

Powered by WebExpress